WECON

Xem nhanh
141 | 0

Biến tần VB-4T18R5GB/022PB 18.5kW 3 Phase 380V

10,783,000₫
Xem nhanh
20 | 1

Biến tần VB-4T2R2GB 2.2kW 3 Phase 380V

3,145,000₫
Xem nhanh
28 | 0

Biến tần 45 kw 3 Phase 380VAC

23,478,000₫
Xem nhanh
62 | 0

Biến tần 30 kw 3 Phase 380VAC

14,586,000₫
Xem nhanh
46 | 2

Biến tần VB-4T1R5GB 1.5kW 3 Phase 380V

2,958,000₫
Xem nhanh
20 | 0

Biến tần VB-4T055G/075P 55kW 3 Phase 380V

28,342,000₫
Xem nhanh
14 | 0

Biến tần 132 kw 3 Phase 380VAC

58,461,000₫
Xem nhanh
18 | 0

Biến tần 1.5kw 3 Phase 380VAC

12,714,000₫
Xem nhanh
19 | 0

Biến tần VB-4T015GB/18R5PB 15kW 3 Phase 380V

8,798,000₫
Xem nhanh
12 | 0

Biến tần VB-4T093G/110P 93kW 3 Phase 380V

44,067,000₫
Xem nhanh
14 | 0

Biến tần VB-4T355G/4T400P 355kW 3 Phase 380V

176,342,000₫
-10%
Xem nhanh
15 | 0

Biến tần VB-4TR75GB 0.75kW 3 Phase 380V

2,392,200₫   2,658,000₫
Xem nhanh
18 | 0

Biến tần VB-4T004GB/5R5PB 4kW 3 Phase 380V

3,856,000₫
Xem nhanh
13 | 0

Biến tần VB-4T7R5GB 7.5kW 3 Phase 380V

5,092,000₫
Xem nhanh
5 | 0

Biến tần 37 kw 3 Phase 380VAC

18,213,000₫
Xem nhanh
10 | 0

Biến tần VB-4T315G/4T355P 315kW 3 Phase 380V

158,708,000₫
Xem nhanh
13 | 0

Biến tần VB-4T011GB/015PB 11 kW 3 Phase 380V

7,151,000₫
Xem nhanh
12 | 0

Biến tần VB-4T250G/4T280P 250kW 3 Phase 380V

132,276,000₫
Xem nhanh
17 | 0

Biến tần VB-4T5R5GB/7R5PB 5.5kW 3 Phase 380V

4,530,000₫
Xem nhanh
5 | 0

Biến tần 355kw 3 Phase 380VAC

176,631,000₫