Sản phẩm

Xem nhanh
52 | 0

DB9 Male

Liên hệ - 0908.821.925
Xem nhanh
40 | 0

Industrial PC 19 Inch WPC-190403A

25,066,000₫
Xem nhanh
28 | 0

Industrial PC 17 Inch WPC-170403A

23,525,000₫
Xem nhanh
33 | 0

Industrial PC 15 Inch WPC-150403A

21,902,000₫
Xem nhanh
28 | 0

Industrial PC 12 Inch WPC-120403A

21,213,000₫
Xem nhanh
30 | 0

Industrial PC 21.5 Inch WPC-211609A

26,040,000₫
Xem nhanh
25 | 0

Industrial PC 10.4 Inch WPC-100403A

20,686,000₫
Xem nhanh
44 | 0

Bộ chuyển USB sang CAN

5,230,000₫
Xem nhanh
40 | 0

Serial Card Multi-1/LPCI RS422/485

2,360,000₫
Xem nhanh
38 | 0

Serial Card Multi-1/LPCI RS232

930,000₫
Xem nhanh
42 | 0

Card RS232 8 ports serial

6,870,000₫
Xem nhanh
42 | 0

Card RS485/422 8 ports serial

7,330,000₫
Xem nhanh
43 | 0

Bộ chuyển RS232 sang CAN

5,230,000₫
Xem nhanh
29 | 0

Rờ le mức nước

128,100₫
Xem nhanh
25 | 0

Đế relay 8 chân tròn

28,700₫
Xem nhanh
24 | 0

Đế giữ điện cực (3 chân)

32,200₫
Xem nhanh
28 | 0

Báo mức nước

959,000₫
Xem nhanh
24 | 0

Báo mức rắn ( Loại motor quay )

1,030,000₫
Xem nhanh
25 | 0

Báo mức nước - dầu - thể rắn

Liên hệ - 0908.821.925
Xem nhanh
25 | 0

Bộ Báo Mức Thể Rắn 100mm

2,244,000₫