VB Series

Xem nhanh
29 | 0

Biến tần VB-2S1R5GB 220V AC

2,546,000₫
Xem nhanh
32 | 0

Biến tần VB-2S2R2GB 220V AC

3,108,000₫
Xem nhanh
20 | 0

Biến tần VB-2SR75GB 220V AC

2,359,000₫
Xem nhanh
24 | 0

Biến tần VB-4T004GB/5R5PB 380V AC

3,856,000₫
Xem nhanh
18 | 0

Biến tần VB-4T011GB/015PB 380V AC

7,151,000₫
Xem nhanh
22 | 0

Biến tần VB-4T015GB/18R5PB 380V AC

8,798,000₫
Xem nhanh
23 | 0

Biến tần VB-4T022GB/030PB 380V AC

11,794,000₫
Xem nhanh
20 | 0

Biến tần VB-4T030G/037P 380V AC

15,575,000₫
Xem nhanh
28 | 0

Biến tần VB-4T037G/045P 380V AC

18,570,000₫
Xem nhanh
18 | 0

Biến tần VB-4T045G/055P 380V AC

25,122,000₫
Xem nhanh
12 | 0

Biến tần VB-4T055G/075P 380V AC

28,342,000₫
Xem nhanh
9 | 0

Biến tần VB-4T075G/093P 380V AC

37,814,000₫
Xem nhanh
10 | 0

Biến tần VB-4T093G/110P 380V AC

44,067,000₫
Xem nhanh
9 | 0

Biến tần VB-4T110G/132P 380V AC

53,539,000₫
Xem nhanh
8 | 0

Biến tần VB-4T132G/4T160P 380V AC

66,156,000₫
Xem nhanh
8 | 0

Biến tần VB-4T160G/4T185P 380V AC

75,591,000₫
Xem nhanh
9 | 0

Biến tần VB-4T185G/4T200P 380V AC

98,505,000₫
Xem nhanh
11 | 0

Biến tần VB-4T18R5GB/022PB 380V AC

10,783,000₫
Xem nhanh
19 | 0

Biến tần VB-4T1R5GB 380V AC

2,958,000₫
Xem nhanh
9 | 0

Biến tần VB-4T200G/4T220P 380V AC

103,933,000₫