VM Series

-15%
Xem nhanh
57 | 0

Biến tần VM-2S1R5 1.5kW 1 Phase 220V

1,718,700₫   2,022,000₫
-15%
Xem nhanh
35 | 0

Biến tần VM-2S2R2 2.2kW 1 Phase 220V

2,036,600₫   2,396,000₫
Xem nhanh
32 | 0

Biến tần VM-2SR75 0.75kW 1 Phase 220V

1,797,000₫
Xem nhanh
40 | 0

Biến tần VM-4T004 4kW 1 Phase 380V

2,995,000₫
-12%
Xem nhanh
37 | 0

Biến tần VM-4T1R5 1.5kW 3 Phase 380V

2,141,920₫   2,434,000₫
Xem nhanh
42 | 0

Biến tần VM-4T2R2 2.2kW 3 Phase 380V

2,621,000₫
Xem nhanh
34 | 0

Biến tần VM-4T5R5 5.5kW 3 Phase 380V

3,632,000₫
Xem nhanh
33 | 0

Biến tần VM-4T7R5 7.5kW 3 Phase 380V

4,380,000₫
Xem nhanh
31 | 0

Biến tần VM-4TR75 0.75kW 3 Phase 380V

2,359,000₫