HMI

Xem nhanh
26 | 0

LEVI 4.3 inch HMI Standard LEVI2043E-N

Liên hệ - 0908.821.925
Xem nhanh
27 | 0

HMI 7 Inch PI3070N

Liên hệ - 0908.821.925
Xem nhanh
19 | 0

LEVI 3.5 inch HMI Standard LEVI2035

Liên hệ - 0908.821.925
Xem nhanh
17 | 0

HMI 10.2 inch PI8102

Liên hệ - 0908.821.925
Xem nhanh
26 | 0

LEVI 4.3 inch HMI Standard LEVI2043E

Liên hệ - 0908.821.925
Xem nhanh
29 | 0

LEVI 7 inch HMI LEVI2070

Liên hệ - 0908.821.925
Xem nhanh
23 | 0

Wecon HMI 12 inch PI9120

Liên hệ - 0908.821.925
Xem nhanh
22 | 0

HMI 10.2 inch LEVI102ML-N

Liên hệ - 0908.821.925
Xem nhanh
21 | 0

HMI 10.2 inch LEVI102ML

Liên hệ - 0908.821.925
Xem nhanh
40 | 0

Bảng điều khiển lập trình HMI PI9150

17,631,000₫
Xem nhanh
20 | 0

HMI 10.2 inch PI3102N

Liên hệ - 0908.821.925
Xem nhanh
23 | 0

HMI 7 inch PI8070

Liên hệ - 0908.821.925
Xem nhanh
20 | 0

LEVI 7 inch HMI LEVI2070D

Liên hệ - 0908.821.925
Xem nhanh
18 | 0

LEVI 4.3 inch HMI Standard LEVI2043T

Liên hệ - 0908.821.925
-15%
Xem nhanh
175 | 0

Bảng điều khiển lập trình HMI PI3070ie

1,500,250₫   1,765,000₫
Xem nhanh
49 | 0

Bảng điều khiển lập trình HMI PI3035ie

1,570,000₫
Xem nhanh
47 | 0

Bảng điều khiển lập trình HMI PI3043ie

1,752,000₫
Xem nhanh
-10%
Xem nhanh
90 | 0

Bảng điều khiển lập trình HMI PI3102ie

3,285,000₫   3,650,000₫
Xem nhanh
77 | 0

Bảng điều khiển lập trình HMI PI3070ig

4,234,000₫