SystemBase

Xem nhanh
57 | 0

DB9 Male

Liên hệ - 0908.821.925
Xem nhanh
48 | 0

Bộ chuyển USB sang CAN

5,230,000₫
Xem nhanh
43 | 0

Serial Card Multi-1/LPCI RS422/485

2,360,000₫
Xem nhanh
42 | 0

Serial Card Multi-1/LPCI RS232

930,000₫
Xem nhanh
45 | 0

Card RS232 8 ports serial

6,870,000₫
Xem nhanh
48 | 0

Card RS485/422 8 ports serial

7,330,000₫
Xem nhanh
50 | 0

Bộ chuyển RS232 sang CAN

5,230,000₫
Xem nhanh
57 | 0

Bộ chuyển RS232 sang Bluetooth

6,110,000₫
Xem nhanh
63 | 1

Bộ chuyển đổi USB sang RS232 1 cổng

850,000₫
Xem nhanh
48 | 0

Bộ chuyển đổi USB sang RS232 8 cổng ( U)

5,230,000₫
Xem nhanh
45 | 0

Bộ chuyển đổi USB sang RS485/ 422 1 cổng

1,270,000₫
Xem nhanh
30 | 0

Bộ chuyển đổi USB sang RS485/ 422 4 cổng

3,840,000₫
Xem nhanh
Xem nhanh
40 | 0

Bộ chuyển đổi USB sang RS232 2 cổng

1,390,000₫
Xem nhanh
31 | 0

Bộ chuyển đổi USB sang RS232 4 cổng

3,000,000₫
Xem nhanh
40 | 0

Bộ chuyển đổi USB sang RS422 /485 2 cổng

2,450,000₫
Xem nhanh
37 | 0

Bộ chuyển đổi USB sang RS232 4 cổng (U)

2,910,000₫
Xem nhanh
25 | 0

Converter CS-428/9AT-PRO2

1,210,000₫
Xem nhanh
25 | 0

Converter CS-428/9AT-mini2

1,310,000₫