SystemBase

Xem nhanh
16 | 0

DB9 Male

260,000₫
Xem nhanh
17 | 0

DB9 Female

260,000₫
Xem nhanh
16 | 0

Bộ chuyển USB sang CAN

4,830,000₫
Xem nhanh
11 | 0

Serial Card Multi-1/LPCI RS422/485

980,000₫
Xem nhanh
13 | 0

Serial Card Multi-1/LPCI RS232

860,000₫
Xem nhanh
14 | 0

Card RS232 8 ports serial

6,340,000₫
Xem nhanh
16 | 0

Card RS485/422 8 ports serial

6,770,000₫
Xem nhanh
12 | 0

Bộ chuyển RS232 sang CAN

3,230,000₫
Xem nhanh
14 | 0

Bộ chuyển RS232 sang Bluetooth

5,640,000₫
Xem nhanh
22 | 0

Bộ chuyển đổi USB sang RS232 1 cổng

Liên hệ - 0908.821.925
Xem nhanh
11 | 0

Bộ chuyển đổi USB sang RS232 8 cổng ( U)

4,590,000₫
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
8 | 0

Bộ chuyển đổi USB sang RS232 2 cổng

1,290,000₫
Xem nhanh
5 | 0

Bộ chuyển đổi USB sang RS232 4 cổng

2,610,000₫
Xem nhanh
Xem nhanh
8 | 0

Bộ chuyển đổi USB sang RS232 4 cổng (U)

2,690,000₫
Xem nhanh
3 | 0

Converter CS-428i

Liên hệ - 0908.821.925