Dịch vụ

Thứ Ba, 09/07/2013 Lượt xem: 45

Chương trình huấn luyện PLC và HMI của LSIS

Chương trình hỗ trợ khách hàng :...

Thứ Ba, 09/07/2013 Lượt xem: 52

Hệ thống giám sát nhiệt độ

Hệ thống giám sát và điều khiển nhiệt độ tại nông trại Gana...

Thứ Ba, 09/07/2013 Lượt xem: 60

Nâng cấp hệ thống dập tự động

Nâng cấp hệ thống điều khiển cho hệ thống dập tự động tại Công ty Đông Nam...

Thứ Ba, 18/06/2013 Lượt xem: 50

Lắp đặt tủ điều khiển cho máy Coating tại Nhơn Trạch

Cấu hình hệ thống:...

Thứ Ba, 18/06/2013 Lượt xem: 37

Kiểm tra kết nối truyền thông Fnet cho nhà máy Hyosung VN

Cấu hình hệ thống :...

Thứ Ba, 18/06/2013 Lượt xem: 45

Kiểm tra hệ thống chạy đồng bộ tại MyungSung Vina

Cấu hình hệ thống:...