Xylanh khí nén GDC-80

Mã số : GDC-80x500
Giá : 2,810,000 VND

Xylanh khí nén GDC-80

Mã số : GDC-80x450
Giá : 2,670,000 VND

Xylanh khí nén GDC-80

Mã số : GDC-80x400
Giá : 2,530,000 VND

Xylanh khí nén GDC-80

Mã số : GDC-80x350
Giá : 2,400,000 VND

Xylanh khí nén GDC-80

Mã số : GDC-80x300
Giá : 2,260,000 VND

Xylanh khí nén GDC-80

Mã số : GDC-80x250
Giá : 2,120,000 VND

Xylanh khí nén GDC-80

Mã số : GDC-80x200
Giá : 1,980,000 VND

Xylanh khí nén GDC-80

Mã số : GDC-80x150
Giá : 1,840,000 VND

Xylanh khí nén GDC-80

Mã số : GDc-80x100
Giá : 1,700,000 VND

Xylanh khí nén GDC-80

Mã số : GDC-80X75
Giá : 1,700,000 VND

Xylanh khí nén GDC-80

Mã số : GDC-80x50
Giá : 1,560,000 VND

Xylanh khí nén GDC-80

Mã số : GDC-80x25
Giá : 1,560,000 VND

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HANTECH
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728 - Đăng ký lần thứ 3 : 16/04/2018
Địa chỉ ĐKKD: 47 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, HCM.
Điện thọai: 08. 3816.4855 - 08.66 728.728         Fax: 08. 3816.0749
Hotline: 0908 821 925 | 093 5858 658               
Facebook | hantech.automation
Email:  webmaster@hantech.vn

Copyright © 2013 HANTECH Automation Technology Co.,Ltd.