Xylanh khí nén GDC-40

Mã số : GDC-40X500
Giá : 1,600,000 VND

Xylanh khí nén GDC-40

Mã số : GDC-40X450
Giá : 1,530,000 VND

Xylanh khí nén GDC-40

Mã số : GDC-40X400
Giá : 1,450,000 VND

Xylanh khí nén GDC-40

Mã số : GDC-40X350
Giá : 1,380,000 VND

Xylanh khí nén GDC-40

Mã số : GDC-40X300
Giá : 1,300,000 VND

Xylanh khí nén GDC-40

Mã số : GDC-40x250
Giá : 1,230,000 VND

Xylanh khí nén GDC-40

Mã số : GDC-40X200
Giá : 1,160,000 VND

Xylanh khí nén GDC-40

Mã số : GDC-40X150
Giá : 1,080,000 VND

Xylanh khí nén GDC-40

Mã số : GDC-40X100
Giá : 1,000,000 VND

Xylanh khí nén GDC-40

Mã số : GDC-40X75
Giá : 1,000,000 VND

Xylanh khí nén GDC-40

Mã số : GDC-40X50
Giá : 930,000 VND

Xylanh khí nén GDC-40

Mã số : GDC- 40X25
Giá : 930,000 VND

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HANTECH
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728 - Đăng ký lần thứ 3 : 16/04/2018
Địa chỉ ĐKKD: 47 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, HCM.
Điện thọai: 08. 3816.4855 - 08.66 728.728         Fax: 08. 3816.0749
Hotline: 0908 821 925 | 093 5858 658               
Facebook | hantech.automation
Email:  webmaster@hantech.vn

Copyright © 2013 HANTECH Automation Technology Co.,Ltd.