PLC, Biến tần LS

Login

Thông tin giỏ hàng

Bạn có 0 sản phẩm

Search

Thống kê truy cập

Hôm nay
10817
Trong tuần
10817
Tổng cộng
13841654
Có 17 khách đang trực tuyến
Hôm nay : 29/1/2023

Module I/O, Fieldbus

Mã số : GOL-SMHA
Giá : Liên hệ

Module Output ,Fieldbus

Mã số : GOL-SMQA
Giá : Liên hệ

Module Input ,Fieldbus

Mã số : GOL-SMIA
Giá : Liên hệ

Module định vị trí

Mã số : G6F-POPA
Giá : Liên hệ

Module Fieldbus

Mã số : G6L-RBEA
Giá : Liên hệ

Module Fieldbus

Mã số : G6L-FUEA
Giá : Liên hệ

Module truyền thông RS-422

Mã số : G6L-CUEC
Giá : Liên hệ

Module truyền thông RS-232C

Mã số : G6L-CUEB
Giá : Liên hệ

Module high speed counter

Mã số : G6F-HSCA
Giá : Liên hệ

Module nhiệt của PLC Master-K200S

Mã số : G6F-TC2A
Giá : Liên hệ

Module analog của PLC Master-K200S

Mã số : GF6-DA2I
Giá : Liên hệ

Module analog của PLC Master-K200S

Mã số : G6F-DA2V
Giá : Liên hệ

Module analog của PLC Master-K200S

Mã số : G6F-AD2A
Giá : Liên hệ

Module I/O của PLC Master-K200S

Mã số : K4Q-DT4A
Giá : Liên hệ

Module I/O của PLC Master-K200S

Mã số : K4H-DR2A
Giá : Liên hệ

Module Output của PLC Master-K200S

Mã số : G6Q-SS1A
Giá : Liên hệ

Module Output của PLC Master-K120S

Mã số : G6Q-TR4B
Giá : 2,957,000 VND

Module Output của PLC Master-K200S

Mã số : G6Q-TR2B
Giá : Liên hệ

Module Output của PLC Master-K200S

Mã số : G6Q-TR4A
Giá : 2,957,000 VND

Module Output của PLC Master-K200S

Mã số : G6Q-TR2A
Giá : Liên hệ