WECON

Login

Thông tin giỏ hàng

Bạn có 0 sản phẩm

Search

Thống kê truy cập

Hôm nay
434
Trong tuần
9958
Tổng cộng
15045428
Có 24 khách đang trực tuyến
Hôm nay : 25/9/2023

Bộ lập trình PLC Wecon 16 DI 16 DO Transistor LX3VP-1616MT

Mã số : LX3VP-1616MT
Giá : 3,182,000 VND

Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 24 DO Transistor LX3VP-2424MT4H

Mã số : LX3VP-2424MT4H
Giá : 5,466,000 VND

Bộ lập trình PLC Wecon 12 DI 12 DO Relay LX3VP-1212MR

Mã số : LX3VP-1212MR
Giá : 2,471,000 VND

Bộ lập trình PLC Wecon 12 DI 12 DO Transistor LX3VP-1212MT4H

Mã số : LX3VP-1212MT4H
Giá : 3,931,000 VND

Bộ lập trình PLC Wecon 14 DI 12 DO Transistor LX3VP-1412MT

Mã số : LX3VP-1412MT
Giá : 2,471,000 VND

Bộ lập trình PLC Wecon 16 DI 16 DO Mix LX3VP-1616MR2H

Mã số : LX3VP-1616MR2H
Giá : 3,444,000 VND

Bộ lập trình PLC Wecon 12 DI 08 DO Relay LX3VP-1208MR

Mã số : LX3VP-1208MR
Giá : 2,022,000 VND

Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 16 DO Mix LX3VP-2416MR2H

Mã số : LX3VP-2416MR2H
Giá : 3,744,000 VND

Bộ lập trình PLC Wecon 14 DI 12 DO Mix LX3VP-1412MR2H

Mã số : LX3VP-1412MR2H
Giá : 2,771,000 VND

Bộ lập trình PLC Wecon 36 DI 24 DO Mix LX3VP-3624MR2H

Mã số : LX3VP-3624MR2H
Giá : 4,905,000 VND

Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 24 DO Mix LX3VP-2424MR2H

Mã số : LX3VP-2424MR2H
Giá : 4,306,000 VND

Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 16 DO Relay LX3VP-2416MR

Mã số : LX3VP-2416MR
Giá : 3,444,000 VND

Bộ lập trình PLC Wecon 36 DI 24 DO Transistor LX3VP-3624MT

Mã số : LX3VP-3624MT
Giá : 4,605,000 VND

Bộ lập trình PLC Wecon 12 DI 12 DO Transistor LX3VP-1212MT

Mã số : LX3VP-1212MT
Giá : 2,471,000 VND

Bộ lập trình PLC Wecon 14 DI 12 DO Transistor LX3VP-1412MT4H

Mã số : LX3VP-1412MT4H
Giá : 3,931,000 VND

Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 24 DO Transistor LX3VP-2424MT

Mã số : LX3VP-2424MT
Giá : 4,044,000 VND

Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 16 DO Transistor LX3VP-2416MT4H

Mã số : LX3VP-2416MT4H
Giá : 4,905,000 VND

Bộ lập trình PLC Wecon 16 DI 16 DO Relay LX3VP-1616MR

Mã số : LX3VP-1616MR
Giá : 3,182,000 VND

Bộ lập trình PLC Wecon 12 DI 12 DO Mix LX3VP-1212MR2H

Mã số : LX3VP-1212MR2H
Giá : 2,771,000 VND

Bộ lập trình PLC Wecon 36 DI 24 DO Transistor LX3VP-3624MT4H

Mã số : LX3VP-3624MT4H
Giá : 6,327,000 VND

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HANTECH
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728
Địa chỉ ĐKKD: 74 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
Điện thọai: 028. 3816.4855 - 028 66.728.728   
Facebook |
https://www.facebook.com/HanTech.Company 
Hotline: 0908 821 925               
Email:  webmaster@hantech.vn

Copyright © 2013 HANTECH Automation Technology Co.,Ltd.