Đồng hồ đo AC Volt

Mã số : MP3-4-□□-5/6/7/8/9/10/11-A
Giá : Liên hệ

Đồng hồ đo AC Volt

Mã số : MP3-4-□□-N-A
Giá : 683,000 VND

Đồng hồ đo AC Volt

Mã số : MP6-4-□□-1-A
Giá : Liên hệ

Đồng hồ đo AC Volt

Mã số : MP3-4-□□-1-A
Giá : 1,260,000 VND

Đồng hồ đo AC Volt

Mã số : MP3-4-□□-0/2/3/4-A
Giá : Liên hệ

Đồng hồ đo Volt / Ampere DC

Mã số : DP1
Giá : Liên hệ

Đồng hồ đo AC Volt

Mã số : DP6-NA-10-X
Giá : Liên hệ

Đồng hồ đo DC Volt

Mã số : DP6-ND-10-X
Giá : Liên hệ

Đồng hồ đo AC Ampere

Mã số : DP3-NA-20-X
Giá : Liên hệ

Đồng hồ đo DC Ampere

Mã số : DP3-ND-20-X
Giá : Liên hệ

Đồng hồ đo AC Volt

Mã số : MP6-4-□□-N-A
Giá : 704,000 VND

Đồng hồ đo AC Volt

Mã số : MP6-4-□□-0/4/5-A
Giá : Liên hệ

Đồng hồ đo AC Volt/Ampere

Mã số : MP3-4-AA/V-NA
Giá : Liên hệ

Đồng hồ đo AC Volt/Ampere

Mã số : MP3-4-AA/V-NB
Giá : Liên hệ

Đồng hồ đo DC Volt/Ampere

Mã số : MP3-4-DA/V-NA
Giá : Liên hệ

Đồng hồ đo DC Volt/Ampere

Mã số : MP3-4-DA/V-1
Giá : Liên hệ

Đồng hồ đo DC Volt/Ampere

Mã số : MP3-4-DA/V-2
Giá : Liên hệ

Đồng hồ đo DC Volt/Ampere

Mã số : MP3-4-DA/V-3
Giá : Liên hệ

Đồng hồ đo DC Volt/Ampere

Mã số : MP3-4-DA/V-4
Giá : Liên hệ

Đồng hồ đo Volt/Ampere

Mã số : MP3-4-DA/V-5
Giá : Liên hệ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HANTECH
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728
Địa chỉ ĐKKD: 74 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
Điện thọai: 028. 3816.4855 - 028 66.728.728   
Facebook |
https://www.facebook.com/HanTech.Company 
Hotline: 0908 821 925               
Email:  webmaster@hantech.vn

Copyright © 2013 HANTECH Automation Technology Co.,Ltd.