Đồng hồ nhiệt TC3Y seri

Mã số : TC3YF-14R-NTC
Giá : 645,000 VND

Đồng hồ nhiệt SCM-38I

Mã số :
Giá : 1,849,000 VND

Đồng hồ nhiệt THD Series

Mã số : THD-R-C,V
Giá : 2,536,000 VND

Đồng hồ nhiệt TOS/TOM/TOL Series

Mã số : TOS-
Giá : 555,000 VND

Đồng hồ nhiệt T4LP Series

Mã số :
Giá : 2,570,000 VND

Đồng hồ nhiệt T3HS/T3HA/T4MA/T4LA Series

Mã số : T3HA-
Giá : 1,935,000 VND

Đồng hồ nhiệt độ T3S/T3H/T4M/T4L Series

Mã số : T3S-
Giá : 1,513,000 VND

Đồng hồ nhiệt độ TB42 Series

Mã số :
Giá : 1,935,000 VND

Đồng hồ nhiệt độ TZ/TZN Series

Mã số : TZ4ST-24R,C,S
Giá : 1,892,000 VND

Đồng hồ nhiệt T3HS/T3HA/T4MA/T4LA Series

Mã số : T4MA-
Giá : 1,935,000 VND

Đồng hồ nhiệt độ TZ/TZN Series

Mã số : TZ4ST-14R,C,S
Giá : 1,735,000 VND

Đồng hồ nhiệt độ TZ/TZN Series

Mã số : TZ4L-A4R,C,S
Giá : 2,381,000 VND

Đồng hồ nhiệt THD Series

Mã số : THD-D1-C,V
Giá : 3,427,000 VND

Đồng hồ nhiệt độ TZ/TZN Series

Mã số : TZN4M-24R,C,S
Giá : 2,158,000 VND

Đồng hồ nhiệt độ TZ/TZN Series

Mã số : TZN4M-A4R,C,S
Giá : 2,269,000 VND

Đồng hồ nhiệt độ TZ/TZN Series

Mã số : TZN4L-14R,C,S
Giá : 2,181,000 VND

Đồng hồ nhiệt độ TZ/TZN Series

Mã số : TZN4S-14R,C,S
Giá : 1,735,000 VND

Đồng hồ nhiệt TOS/TOM/TOL Series

Mã số : TOM-
Giá : 734,000 VND

Đồng hồ nhiệt độ TZ/TZN Series

Mã số : TZ4W-24R,C,S
Giá : 2,181,000 VND

Đồng hồ nhiệt độ TZ/TZN Series

Mã số : TZ4L-A4R,C,S
Giá : 2,381,000 VND

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HANTECH
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728 - Đăng ký lần thứ 3 : 16/04/2018
Địa chỉ ĐKKD: 47 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, HCM.
Điện thọai: 08. 3816.4855 - 08.66 728.728         Fax: 08. 3816.0749
Hotline: 0908 821 925 | 093 5858 658               
Facebook | hantech.automation
Email:  webmaster@hantech.vn

Copyright © 2013 HANTECH Automation Technology Co.,Ltd.