Bộ điều khiển và ghi nhiệt độ

Mã số : RT9-002/004
Giá : 7,243,000 VND

Bộ điều khiển và ghi nhiệt độ

Mã số : RT9-005
Giá : 7,849,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : NX4-25
Giá : 2,400,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : DX3-
Giá : 2,449,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : KX2N-
Giá : 1,510,000 VND

Bộ điều khiển và ghi nhiệt độ

Mã số : RT9-104
Giá : 9,092,000 VND

Bộ lập trình điều khiển nhiệt độ

Mã số : NP100-01/02
Giá : 4,751,000 VND

Bộ điều khiển và ghi nhiệt độ

Mã số : RT9-102
Giá : 8,830,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : NX4-20
Giá : 2,160,000 VND

Bộ điều khiển và ghi nhiệt độ

Mã số : RT9-112
Giá : 9,661,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : KX9N-
Giá : 1,380,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : DX2-
Giá : 2,570,000 VND

Bộ điều khiển và ghi nhiệt độ

Mã số : RT9-103
Giá : 8,760,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : DX9-
Giá : 2,460,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : KX4N-
Giá : 1,090,000 VND

Bộ điều khiển và ghi nhiệt độ

Mã số : RT9-105
Giá : 9,699,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : DX2-
Giá : 2,449,000 VND

Bộ điều khiển và ghi nhiệt độ

Mã số : RT9-100
Giá : 8,240,000 VND

Bộ điều khiển và ghi nhiệt độ

Mã số : RT9-101
Giá : 8,637,000 VND

Bộ điều khiển nhiệt độ PID

Mã số : KX7N-
Giá : 1,270,000 VND

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HANTECH
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728 - Đăng ký lần thứ 3 : 16/04/2018
Địa chỉ ĐKKD: 47 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, HCM.
Điện thọai: 08. 3816.4855 - 08.66 728.728         Fax: 08. 3816.0749
Hotline: 0908 821 925 | 093 5858 658               
Facebook | hantech.automation
Email:  webmaster@hantech.vn

Copyright © 2013 HANTECH Automation Technology Co.,Ltd.