Công tắc hành trình đầu dài

Mã số : HY-P701A
Giá : 72,700 VND

Công tắc hành trình đầu ngắn

Mã số : HY-P701B
Giá : 48,000 VND

Công tắc hành trình đầu pin

Mã số : HY-P701C
Giá : 42,000 VND

Công tắc hành trình đầu nhấn

Mã số : HY-P701D
Giá : 52,000 VND

Công tắc hành trình bánh xe cần ngắn

Mã số : HY-R704A
Giá : 52,000 VND

Công tắc hành trình bánh xe cần vừa

Mã số : HY-R704B
Giá : 52,000 VND

Công tắc hành trình bánh xe cần dài

Mã số : HY-R704C
Giá : 51,000 VND

Công tắc hành trình bánh xe khớp

Mã số : HY-R704-2W
Giá : 53,000 VND

Công tắc hành trình cần ngắn

Mã số : HY-L707A
Giá : 47,000 VND

Công tắc hành trình cần vừa

Mã số : HY-L707B
Giá : 47,000 VND

Công tắc hành trình cần vừa

Mã số : HY-L707C
Giá : 48,000 VND

Công tắc hành trình cần dài đặc biệt

Mã số : HY-L707D
Giá : 50,000 VND

Công tắc hành trình bánh xe ngang

Mã số : HY-PR708A
Giá : 79,000 VND

Công tắc hành trình bánh xe dọc

Mã số : HY-PR708B
Giá : 79,000 VND

Công tắc hành trình đầu nút nhấn

Mã số : ZCN-P501O
Giá : 100,000 VND

Công tắc hành trình bánh xe cần ngắn

Mã số : ZCN-R504A
Giá : 85,000 VND

Công tắc hành trình bánh xe cần dài

Mã số : ZCN-R504C
Giá : 85,000 VND

Công tắc hành trình cần ngắn

Mã số : ZCN-L507A
Giá : 81,000 VND

Công tắc hành trình cần dài

Mã số : ZCN-L507C
Giá : 81,000 VND

Công tắc hành trình đầu bánh xe ngang

Mã số : ZCN-PR508V
Giá : 127,000 VND

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HANTECH
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728 - Đăng ký lần thứ 3 : 16/04/2018
Địa chỉ ĐKKD: 47 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, HCM.
Điện thọai: 08. 3816.4855 - 08.66 728.728         Fax: 08. 3816.0749
Hotline: 0908 821 925 | 093 5858 658               
Facebook | hantech.automation
Email:  webmaster@hantech.vn

Copyright © 2013 HANTECH Automation Technology Co.,Ltd.