Nút nhấn phi 25

Mã số : CR-251-1
Giá : 27,000 VND

Nút nhấn có đèn 220V

Mã số : CR-254-A0
Giá : 61,000 VND

Nút nhấn khần không dính đỏ

Mã số : CR-257-1R
Giá : 30,000 VND

Nút nhấn khẩn dính đỏ

Mã số : CR-257R/CR-307R
Giá : 32,000 VND

Công tắc xoay phi 25 2 vị trí

Mã số : CR-253-1
Giá : 33,000 VND

Đén báo 220V

Mã số : CR-252-A0
Giá : 38,000 VND

Công tắc chìa khóa 2 vị trí

Mã số : CR-2511-1
Giá : 200,000 VND

Công tắc chìa khóa 2 vị trí phi 30

Mã số : CR-3011-1
Giá : 270,000 VND

Nút nhấn không dính AR Series 1 tiếp điểm NO

Mã số : ARF-F110
Giá : 34,000 VND

Nút nhấn kín nước AR Series 1 tiếp điểm NO

Mã số : ARF-B110
Giá : 42,000 VND

Nút nhấn vuông AR Series

Mã số : ARC-S
Giá : Liên hệ

Công tắc nhấn vuông dạng nấm

Mã số : ARC-P
Giá : Liên hệ

Nút nhấn mũi tên AR Series

Mã số : ARC-I
Giá : Liên hệ

Nút nhấn có đèn AR Series 220V 1 tiếp điểm NO

Mã số : ARX-P210-A2
Giá : 74,000 VND