Cảm biến từ loại vuông 40, DC 2 dây

Mã số : UP-40S20T (A/C)
Giá : 283,700 VND

Cảm biến từ loại vuông 30, DC 2 dây

Mã số : UP-30S15T (A/C)
Giá : 155,400 VND

Cảm biến từ loại vuông 25, DC 2 dây

Mã số : UP-25S5T (A/C)
Giá : 146,300 VND

Cảm biến từ loại vuông 18, DC 2 dây

Mã số : UP-18S5T (A/C)
Giá : 133,700 VND

Cảm biến từ loại vuông 40, DC 3 dây

Mã số : UP-40S20N/P
Giá : 234,500 VND

Cảm biến từ loại vuông 30, DC 3 dây

Mã số : UP-30S15N/P
Giá : 153,300 VND

Cảm biến từ loại vuông 25, DC 3 dây

Mã số : UP-25S5N/P
Giá : 146,300 VND

Cảm biến từ loại vuông 18, DC 3 dây

Mã số : UP-18S5N/P
Giá : 133,700 VND

Cảm biến tiệm cận loại dài, DC 3 dây, M30

Mã số : UP-30RLD15N/P
Giá : 232,400 VND

Cảm biến tiệm cận loại dài, DC 3 dây, M30

Mã số : UP-30RLM10N/P
Giá : 232,400 VND

Cảm biến tiệm cận loại dài, DC 3 dây, M18

Mã số : UP-18RLD8N/P
Giá : 208,600 VND

Cảm biến tiệm cận loại dài, DC 3 dây, M18

Mã số : UP-18RLM5N/P
Giá : 208,600 VND

Cảm biến tiệm cận, DC 3 dây, M30

Mã số : UP-30RD15N/P
Giá : 279,000 VND

Cảm biến tiệm cận, DC 3 dây, M30

Mã số : UP-30RM10N/P
Giá : 215,600 VND

Cảm biến tiệm cận, DC 3 dây, M18

Mã số : UP-18RD8N/P
Giá : 208,600 VND

Cảm biến tiện cận, DC 3 dây, M18

Mã số : UP-18RM5N/P
Giá : 208,600 VND

Cảm biến tiệm cận, DC 3 dây, M12

Mã số : UP-12RD4N/P
Giá : 218,400 VND

Cảm biến tiệm cận, DC 3 dây, M12

Mã số : UP-12RM2N/P
Giá : 200,200 VND

Cảm biến tiệm cận, DC 3 dây, M8

Mã số : UP-8RD2N/P
Giá : 234,500 VND

Cảm biến tiệm cận, DC 3 dây, M8

Mã số : UP-8RM1.5N/P
Giá : 234,500 VND

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HANTECH
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728
Địa chỉ ĐKKD: 74 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
Điện thọai: 028. 3816.4855 - 028 66.728.728   
Facebook |
https://www.facebook.com/HanTech.Company 
Hotline: 0908 821 925               
Email:  webmaster@hantech.vn

Copyright © 2013 HANTECH Automation Technology Co.,Ltd.