Cảm biến tiệm cận AC loại vuông

Mã số : UP-25S5AA/AC
Giá : 2,542,700 VND

Cảm biến tiệm cận AC loại vuông

Mã số : UP-30S10AA/AC
Giá : 273,700 VND

Cảm biến tiệm cận AC loại vuông

Mã số : UP-30S15AA/AC
Giá : 274,400 VND

Cảm biến tiệm cận AC loại vuông

Mã số : UP-40S20AA/AC
Giá : 364,700 VND

Cảm biến tiệm cận AC loại thân dài

Mã số : UP-30RLD15AA/AC
Giá : 238,700 VND

Cảm biến tiệm cận AC loại thân dài

Mã số : UP-30RLM10AA/AC
Giá : 263,900 VND

Cảm biến tiệm cận AC

Mã số : UP-30RD15AA/AC
Giá : 310,100 VND

Cảm biến tiệm cận AC

Mã số : UP-30RM10AA/AC
Giá : 370,000 VND

Cảm biến tiệm cận AC loại thân dài

Mã số : UP-18RLD8AA/AC
Giá : 365,300 VND

Cảm biến tiệm cận AC loại thân dài

Mã số : UP-18RLM5AA/AC
Giá : 246,400 VND

Cảm biến tiệm cận AC

Mã số : UP-18RD8AA/AC
Giá : 265,300 VND

Cảm biến tiệm cận AC

Mã số : UP-18RM5AA/AC
Giá : 265,300 VND

Cảm biến tiệm cận AC

Mã số : UP-12RD4AA/AC
Giá : 287,700 VND

Cảm biến tiệm cận AC

Mã số : UP-12RM2AA/AC
Giá : 287,700 VND

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HANTECH
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728
Địa chỉ ĐKKD: 74 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
Điện thọai: 028. 3816.4855 - 028 66.728.728   
Facebook |
https://www.facebook.com/HanTech.Company 
Hotline: 0908 821 925               
Email:  webmaster@hantech.vn

Copyright © 2013 HANTECH Automation Technology Co.,Ltd.