Cảm biến quang, thu phát chung

Mã số : PR-R300NC
Giá : 680,000 VND

Cảm biến quang, thu phát chung

Mã số : PR-R300NP
Giá : 680,000 VND

Cảm biến vùng

Mã số : PAN20-T8-N/P
Giá : 2,950,000 VND

Cảm biến vùng

Mã số : PAN20-T12-N/P
Giá : 4,130,000 VND

Cảm biến vùng

Mã số : PAS-T8N
Giá : 2,500,000 VND

Cảm biến vùng

Mã số : PAS-T12N/P
Giá : 3,430,000 VND

Cảm biến cáp quang

Mã số : PG-TRN/P
Giá : 470,000 VND

Cảm biến quang, thu phát riêng

Mã số : PE-T5D
Giá : 600,000 VND

Cảm biến quang,thu phát chung

Mã số : PE-R05D
Giá : 580,000 VND

Cảm biến quang,sử dụng gương

Mã số : PE-M3D
Giá : 580,000 VND

Cảm biến quang,thu phát riêng

Mã số : PN-T3
Giá : 470,000 VND

Cảm biến quang,thu phát chung

Mã số : PN-R02
Giá : 470,000 VND

Cảm biến quang,sử dụng gương

Mã số : PN-M1
Giá : 470,000 VND

Cảm biến quang,hình chữ U

Mã số : PU-30
Giá : 570,000 VND

Cản biến quang,hình chữ U

Mã số : PU-50
Giá : 620,000 VND

Cảm biến quang,thu phát riêng

Mã số : PR-T10NP
Giá : 787,000 VND

Cảm biến quang,thu phát riêng

Mã số : PR-T10NC
Giá : 787,000 VND

Cảm biến quang,sử dụng gương

Mã số : PR-M1NP/C
Giá : 720,000 VND

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HANTECH
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728 - Đăng ký lần thứ 3 : 16/04/2018
Địa chỉ ĐKKD: 47 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, HCM.
Điện thọai: 08. 3816.4855 - 08.66 728.728         Fax: 08. 3816.0749
Hotline: 0908 821 925 | 093 5858 658               
Facebook | hantech.automation
Email:  webmaster@hantech.vn

Copyright © 2013 HANTECH Automation Technology Co.,Ltd.