Bộ lọc khí

Mã số : AU 210-8
Giá : 960,000 VND

Bộ lọc khí và chỉnh áp

Mã số : AFR 200-8
Giá : 640,000 VND

Bộ lọc khí

Mã số : AF 200-8
Giá : 280,000 VND

Bộ lọc 2, xả tay

Mã số : AU 321-8
Giá : 1,280,000 VND

Bộ lọc 2, xả tay

Mã số : AU 321-10
Giá : 1,280,000 VND

Bộ lọc 2,xả tay

Mã số : AU 421-15
Giá : 1,470,000 VND

Bộ lọc 2, tự xả

Mã số : AU 321-8-AD41
Giá : 1,590,000 VND

Bộ lọc 2, tự xả

Mã số : AU 321-10-AD41
Giá : 1,590,000 VND

Bộ lọc 2, tự xả

Mã số : AU 421-15-AD41
Giá : 1,780,000 VND

Bộ lọc 3, xả tay

Mã số : AU 320-8
Giá : 1,400,000 VND

Bộ lọc 3,xả tay

Mã số : AU 320-10
Giá : 1,400,000 VND

Bộ lọc 3, xả tay

Mã số : AU-420-15
Giá : 1,620,000 VND

Bộ lọc 3,tự xả

Mã số : AU 320-8-AD41
Giá : 1,700,000 VND

Bộ lọc 3,tự xả

Mã số : AU 320-10-AD41
Giá : 1,700,000 VND

Bộ lọc 3, tự xả

Mã số : AU 420-15-AD41
Giá : 1,930,000 VND

Bộ lọc khí

Mã số : AF 320-8
Giá : 380,000 VND

Bộ lọc khí

Mã số : AF 320-10
Giá : 380,000 VND

Bộ lọc khí

Mã số : AF 420-15
Giá : 470,000 VND

Bộ lọc khí, chỉnh áp, xả tay

Mã số : AFR 320-8
Giá : 1,070,000 VND

Bộ lọc khí,chỉnh áp, xả tay

Mã số : AFR 320-10
Giá : 1,070,000 VND

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HANTECH
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728 - Đăng ký lần thứ 3 : 16/04/2018
Địa chỉ ĐKKD: 47 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, HCM.
Điện thọai: 08. 3816.4855 - 08.66 728.728         Fax: 08. 3816.0749
Hotline: 0908 821 925 | 093 5858 658               
Facebook | hantech.automation
Email:  webmaster@hantech.vn

Copyright © 2013 HANTECH Automation Technology Co.,Ltd.