ENHP Series

Mã số : ENHP-100-2-L-5
Giá : 6,532,000 VND

ENH Series

Mã số : ENH-25-1-T-5, 24
Giá : 1,647,000 VND

ENC Series

Mã số : ENC
Giá : 1,467,000 VND

ENA Series

Mã số :
Giá : Liên hệ

E100H Series

Mã số : E100H35-512~1024-3-
Giá : Liên hệ

E80H Series

Mã số : E80H32-512-3-N-24
Giá : 2,478,000 VND

E68S Series

Mã số : E68S15-1024-6-L-5
Giá : 2,756,000 VND

E50SP Series

Mã số :
Giá : Liên hệ

E50S Series

Mã số : E50S8-5000-3-
Giá : 2,087,000 VND

E40H Series

Mã số : E40H8-360~1800-6-L-5
Giá : 1,598,000 VND

E40H Series

Mã số : E40H8-360~1800-3-
Giá : 1,484,000 VND

ENH Series

Mã số : ENH-25-1-L-5, 24
Giá : 1,647,000 VND

E40H Series

Mã số : E40H8-10~300-6-L-5
Giá : 1,549,000 VND

E40S Series

Mã số : E40S6-2000~3600-3-
Giá : 1,516,000 VND

E60H Series

Mã số : E60H20-5000-
Giá : Liên hệ

E80H Series

Mã số : E80H32-100-3-N-24
Giá : Liên hệ

E50S Series

Mã số : E50S8-10~300-3-
Giá : 1,752,000 VND

E100H Series

Mã số : E100H35-10000-3-
Giá : Liên hệ

E40S Series

Mã số : E40S6-2000~3600-6-L-5
Giá : 2,245,000 VND

E50S Series

Mã số : E50S8-8000-3-
Giá : 2,332,000 VND

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HANTECH
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728
Địa chỉ ĐKKD: 74 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
Điện thọai: 028. 3816.4855 - 028 66.728.728   
Facebook |
https://www.facebook.com/HanTech.Company 
Hotline: 0908 821 925               
Email:  webmaster@hantech.vn

Copyright © 2013 HANTECH Automation Technology Co.,Ltd.