LA8N Series

Mã số : LA8N-BN
Giá : 638,000 VND

LA8N Series

Mã số : LA8N-BF
Giá : 683,000 VND

FS Series

Mã số : FS4A
Giá : 1,604,000 VND

FS Series

Mã số : FS5B
Giá : 1,094,000 VND

FX/FXH/FXL Series

Mã số : FX4S
Giá : 1,615,000 VND

FX/FXH/FXL Series

Mã số : FX4
Giá : 2,007,000 VND

FX/FXH/FXL Series

Mã số : FX4H-2P
Giá : 2,663,000 VND

FX/FXH/FXL Series

Mã số : FX6
Giá : 2,269,000 VND

FX/FXH/FXL Series

Mã số : FX6-2P
Giá : 2,968,000 VND

FX/FXH/FXL Series

Mã số : FX4YI
Giá : 1,375,000 VND

FX/FXH/FXL Series

Mã số : FX6YI
Giá : 1,463,000 VND

FX/FXH/FXL Series

Mã số : F4AM
Giá : 2,597,000 VND

FX/FXH/FXL Series

Mã số : F6AM
Giá : 2,815,000 VND

CTY/CTS/CT Series

Mã số : CT6S-I4
Giá : 1,229,000 VND

CTY/CTS/CT Series

Mã số : CT6M-2P4T
Giá : 2,666,000 VND

CTY/CTS/CT Series

Mã số : CT6S-1P4
Giá : 1,463,000 VND

CTY/CTS/CT Series

Mã số : CT6M-2P4
Giá : 2,117,000 VND

CTY/CTS/CT Series

Mã số : CT6M-1P4T
Giá : 2,381,000 VND

CTY/CTS/CT Series

Mã số : CT6M-1P4
Giá : 1,812,000 VND

CTY/CTS/CT Series

Mã số : CT6Y-1P4
Giá : 1,463,000 VND

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HANTECH
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728 - Đăng ký lần thứ 3 : 16/04/2018
Địa chỉ ĐKKD: 47 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, HCM.
Điện thọai: 08. 3816.4855 - 08.66 728.728         Fax: 08. 3816.0749
Hotline: 0908 821 925 | 093 5858 658               
Facebook | hantech.automation
Email:  webmaster@hantech.vn

Copyright © 2013 HANTECH Automation Technology Co.,Ltd.