Cảm biến quang BR Series
Mã số : BR100-DDT/P
Giá : 1,017,000 VND
Cảm biến quang BUP Series
Mã số : BUP-30
Giá : 868,000 VND
Cảm biến quang BEN Series
Mã số : BEN300-DFR
Giá : 995,000 VND
Cảm biến Quang BX Series
Mã số : BX700-DDT
Giá : 1,017,000 VND
BMS Series
Mã số : BMS2M-MDT
Giá : 826,000 VND
BM Series
Mã số : BM200-DDT
Giá : 826,000 VND
BPS Series
Mã số : BPS3M-TDT/P
Giá : 1,145,000 VND
BYD Series
Mã số : BYD30-DDT-T
Giá : 699,000 VND
BY Series
Mã số : BYS500-TDT
Giá : 699,000 VND
BJ Series
Mã số : BJ15M-TDT/P
Giá : 1,234,000 VND
BA2M-DDT
Mã số :
Giá : 1,059,000 VND
BS5 Series
Mã số : BS5-K2M
Giá : 169,000 VND
Cảm biến quang BEN Series
Mã số : BEN3M-PFR
Giá : 992,000 VND
Cảm biến quang BR Series
Mã số : BR400-DDT/P
Giá : 1,017,000 VND
BJ Series
Mã số : BJ1M-DDT/P
Giá : 969,000 VND
Cảm biến quang BUP Series
Mã số : BUP-50S
Giá : 975,000 VND
Cảm biến quang BEN Series
Mã số : BEN10M-TDT
Giá : 1,038,000 VND
BJ Series
Mã số : BJ3M-PDT-P
Giá : 1,057,000 VND
Cảm biến quang BX Series
Mã số : BX15M-TRF
Giá : 1,356,000 VND
BS5 Series
Mã số : BS5-L2M
Giá : 169,000 VND

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HANTECH
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728 - Đăng ký lần thứ 3 : 16/04/2018
Địa chỉ ĐKKD: 47 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, HCM.
Điện thọai: 08. 3816.4855 - 08.66 728.728         Fax: 08. 3816.0749
Hotline: 0908 821 925 | 093 5858 658               
Facebook | hantech.automation
Email:  webmaster@hantech.vn

Copyright © 2013 HANTECH Automation Technology Co.,Ltd.