Bộ đếm LCD

Mã số : LC1-F
Giá : 560,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE6-T6A
Giá : 920,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE4-T6A
Giá : 920,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE3-P62A
Giá : 1,340,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE4-P41A
Giá : 866,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE3-T6A
Giá : 960,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE6-P62A
Giá : 1,100,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE3-P61A
Giá : 920,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE6-P42A
Giá : 1,030,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE6-P61A
Giá : 920,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE4-P42A
Giá : 1,054,000 VND

Bộ đếm LCD

Mã số : LC1
Giá : 520,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GF4-P41N
Giá : 980,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GF7-P41E
Giá : 1,260,000 VND

Bô đếm/Bộ định thì

Mã số : GF7-P61E
Giá : 1,450,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GF7-P62E
Giá : 1,870,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE7-P61A
Giá : 1,140,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE7-P62A
Giá : 1,340,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE4-P62A
Giá : 1,100,000 VND

Bộ đếm/Bộ định thì

Mã số : GE4-P61A
Giá : 920,000 VND

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HANTECH
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728 - Đăng ký lần thứ 3 : 16/04/2018
Địa chỉ ĐKKD: 47 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, HCM.
Điện thọai: 08. 3816.4855 - 08.66 728.728         Fax: 08. 3816.0749
Hotline: 0908 821 925 | 093 5858 658               
Facebook | hantech.automation
Email:  webmaster@hantech.vn

Copyright © 2013 HANTECH Automation Technology Co.,Ltd.